Item Slider 1
Item Slider 2
Item Slider 1
Item Slider 2
Item Slider 1
Hình thức liên kết của hiệp hội

Cơ chế liên kết trong Hiệp hội Thép Đông Anh thực sự nâng tầm các doanh nghiệp thành viên mang đến khách hàng những lợi ích vượt trội.

* Liên doanh đấu thầu và thực hiện dự án.

* Phối hợp thiết kế, sản xuất, vận chuyển, lắp dựng theo thế mạnh của các thành viên.

* Liên kết trong cung cấp nguồn vật tư đảm bảo lợi thế

* Phối hợp nguồn nhân lực

Đang Online : 38
Hôm Qua : 20
Tổng Lượt Truy Cập : 40774