Item Slider 1
Item Slider 2
Item Slider 1
Item Slider 2
Item Slider 1
THÔNG BÁO V/V MỜI THAM DỰ ĐẠI HĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG XUYÊN 2016

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 
            Kính gửi:                        Quí vị cổ đông
                                    Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kết cấu thép xây dựng trân trọng thông báo  về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:
1.      Thời gian: 08h30 ngày 26/4/2016 (đăng ký từ 08h00)
2.      Địa điểm : Nhà máy Kết cấu thép cơ khí Đông Anh - Công ty CP Kết cấu thép XD
                         Tổ 7thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – TP Hà Nội
3.      Nội dung Đại hội:
·        Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
·        Báo cáo của Ban kiểm soát.
·        Phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015
·        Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
·        Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
·        Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
·        Và các nội dung khác
4.      Thành phần và điều kiện tham dự:
            Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của công ty theo danh sách chốt ngày 12/4/2016. Khi đến dự đề nghị quí vị cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)
            Trường hợp không thể tới dự họp Quí cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quí vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại/fax/email về Hội đồng quản trị công ty theo địa chỉ:
Tầng 15, tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội . Điện thoại: 04.35585398/0912345104             fax: 04.35589914
Email: linhcomess@gmail.com                             Người liên hệ: Ms. Ngô Thùy Linh
Tài liệu liên quan đến đại hội sẽ được đăng tải trên website: www.donganhsteel.com.vn
Thông báo này thay cho giấy mời.
                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                         CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                                    Trần Đức Y (Đã ký)TIN TỨC KHÁC
Đang Online : 19
Hôm Qua : 20
Tổng Lượt Truy Cập : 40755