Item Slider 1
Item Slider 2
Item Slider 1
Item Slider 2
Item Slider 1
Tin hiệp hội
Giá thép tăng mạnh

Theo quyết định của Bộ Công Thương, mức thuế tạm thời đối với phôi thép là 23,3%, thép dài (thép cuộn và thanh) 14,2% dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung. Trong khi trước đó, thuế nhập khẩu đối với phôi thép là 10%, thép dài 0%-5%. Những người am tường thị trường nhận định thời gian tới, giá thép sẽ còn “nhảy múa” vì đến ngày 22-3, thuế suất “tự vệ tạm thời” mới có hiệu lực.
 

10/04/2015 05:12:06 PM

1 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Đang Online : 17
Hôm Qua : 20
Tổng Lượt Truy Cập : 40753